REGULAMIN STUDIA PRASOWANIA KOSZUL „PERŁA”

 1. Studio Prasowania „Perła” umożliwia zamawianie usług prasowania za pośrednictwem telefonu i internetu z dostawą do domu.
 2. Zamówienie składane za pośrednictwem „Perły” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Zamówienia można składać drogą mailową oraz dzwoniąc na numer telefonu podany na stronie www.prasowanie24.com
 4. Do prasowania będą przyjmowane tylko czyste i wyprane wcześniej rzeczy.
 5. Firma „Perła” przyjmuje do prania wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne wskazujące sposób prania. Garderobę nie posiadającą takiego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność klienta.
 6. Przy składaniu zamówienia należy wskazać trwałe uszkodzenia garderoby, w tym plamy- informacje te nie będą uwzględniane przy późniejszych reklamacjach.
 7. ”Perła” nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby zwłaszcza gdy plamy były stare lub wcześniej zapierane.
 8. ”Perła” podejmuje się czyszczenia i prasowania garderoby, bielizny pościelowej oraz obrusów z dodatkami pasmanteryjnym (np. zamki,cekiny, koronki, guziki itp.), w razie stwierdzenia możliwości ich uszkodzenia klient wyraża zgodę na ich odprucie, w innym przypadku usługę wykonujemy na odpowiedzialność klienta.
 9. Przed zleceniem usługi prania lub prasowania klient sprawdza zawartość kieszeni, „Perła” nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie.
 10. „Perła” nie ponosi odpowiedzialności za szkody w garderobie których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające np. z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 11. ”Perła” może odmówić wykonania zlecenia.
 12. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić w chwili odbioru przedmiotu zlecenia. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 13. Ceny usług znajdujące się w cenniku są podane w złotych polskich.
 14. Firma może wystawić fakturę na zamówioną usługą, należy o tym poinformować przy składaniu zamówienia.
 15. Płatność za wykonane usługi odbywa się przy odbiorze.
 16. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych uniemożliwiających wykonanie usługi czasowo lub całkowicie, niezwłocznie powiadomimy o tym fakcie zleceniodawcę.
 17. Nie odebranie garderoby w ciągu jednego miesiąca upoważnia firmę do dowolnego rozporządzenia nią.